Rodzaje rehabilitacji medycznej: sprawdź, na jakie schorzenia pomaga

Rodzaje rehabilitacji medycznej: sprawdź, na jakie schorzenia pomaga

Rodzaje rehabilitacji medycznej: sprawdź, na jakie schorzenia pomaga: rehabilitacja to jedna z metod leczniczych mających bardzo szerokie zastosowanie we współczesnej medycynie. Może być stosowana samodzielnie, może również towarzyszyć innym metodom terapeutycznym. Korzystanie z niej to dla wielu pacjentów jedyny sposób na powrót do sprawności lub na powstrzymanie postępów choroby http://www.spondylus-rehabilitacja.pl/uslugi/fizjoterapia-rehabilitacja/korekcja-wad-postawy/. Dlatego warto wiedzieć, jakie są rodzaje rehabilitacji i na jakie schorzenia ona pomaga.

Rehabilitacja medyczna: podział ze względu na rodzaje schorzeń

Złamania, zwichnięcia, poważne urazy kręgosłupa, dyskopatie, udary, zawały serca – to tylko kilka przykładów z długiej listy chorób i dolegliwości, w których pomóc nam może rehabilitacja. Oto przegląd rodzajów rehabilitacji medycznej (leczniczej). Liczną grupę pacjentów korzystających z zabiegów rehabilitacji ruchowej tworzą także osoby z cierpiące na dyskopatię, rwę kulszową, przepuklinę kręgosłupa itp. W ich przypadku rehabilitacja jest jedną z najskuteczniejszych metod terapeutycznych.

Korzystający z usług gabinetów rehabilitacyjnych wiedzą też zapewne, że często można w nich spotkać pacjentów po różnego rodzaju operacjach ortopedycznych (np. wszczepienie endoprotezy kolana czy biodra). Rehabilitacja stanowi to ważny element całej terapii.  Rehabilitacja ruchowa sprawdza się także u pacjentów cierpiących na choroby zwyrodnieniowe stawów.

 1. Rehabilitacja ortopedyczna (inaczej rehabilitacja ruchowa) – najbardziej znana odmiana rehabilitacji, pomaga dojść do sprawności osobom po różnego typu urazach: złamaniach kończyn, zwichnięciach, pęknięciach. Potrzeba jest zwłaszcza wtedy, gdy dany narząd był długotrwale unieruchomiony. Rehabilitacja ruchowa skierowana jest również do cierpiących na różnego rodzaju nabyte lub wrodzone wady postawy typu skolioza, płaskostopie, szpotawość, kifoza, lordoza i wiele innych.
 2. Rehabilitacja neurologiczna – skierowana do osób zmagających się z przewlekłymi chorobami neurologicznymi takimi jak choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane oraz osób po urazach mózgu (udary, wylewy) i rdzenia kręgowego.
 3. Rehabilitacja kardiologiczna – adresowana zarówno do osób chorujących przewlekle na choroby serca i układu naczyniowego, jak i do tych, które mają za sobą nagły incydent kardiologiczny (zawał, stan przedzawałowy). Pomaga pacjentowi w dochodzeniu do sprawności fizycznej, uczy go nowych nawyków związanych z aktywnością fizyczną czy sposobem odżywiania, jej częścią może być także praca nad kondycją psychiczną pacjenta (dotyczy to zwłaszcza osób, których kondycja psychiczna jest silnie powiązana z występowaniem incydentów kardiologicznych).
 4. Rehabilitacja pulmonologiczna – dla osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego (np. astma oskrzelowa, mukowiscydoza, POChP – Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc). Obejmuje trening fizyczny poprawiający tolerancję wysiłkową, edukację (wiedza nt. choroby, techniki oddechowe itp.), a w razie potrzeby również wsparcie psychologiczne.
 5. Rehabilitacja psychiatryczna/psychologiczna – pomaga osobom cierpiącym na choroby psychiczne, dotyczy zazwyczaj osób, które powracają do życia społecznego po leczeniu szpitalnym.
 6. W przypadku świadczeń refundowanych przez NFZ możemy się zetknąć z określeniem „rehabilitacja ogólnoustrojowa”. Najczęściej chodzi o zabiegi pomagające na schorzenia narządu ruchu (czyli o rehabilitację ortopedyczną), ale terapia może obejmować również szersze spektrum działań.
 7. Inne rodzaje rehabilitacji (wymieniane przez NFZ)

Rehabilitacja:

 • osób niedowidzących i niewidomych,
 • narządu słuchu i mowy,
 • ręki,
 • dzieci z wadami twarzoczaszki,
 • dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym,
 • noworodków i niemowląt,
 • kobiet po mastektomii,
 • i inne.

Rodzaje rehabilitacji – podział ze względu na miejsce udzielania świadczeń

Mówiąc w największym uproszczeniu, w rehabilitacji możemy korzystać:

 1. w warunkach ambulatoryjnych (przychodzimy do gabinetu na pojedyncze zabiegi),
 2. we własnym domu,
 3. na oddziale dziennym (w ciągu dnia jesteśmy na oddziale, korzystamy z różnych zabiegów, na noc wracamy do siebie),
 4. na oddziale stacjonarnym (jesteśmy na oddziale przez całą dobę).

Rodzaje zabiegów stosowanych w ramach rehabilitacji ruchowej

Jak już wspomnieliśmy, jednym z najpopularniejszych rodzajów rehabilitacji leczniczej jest rehabilitacja ortopedyczna. Stosowane przez nią zabiegi można podzielić na trzy grupy:

 1. kinezyterapię (obejmuje różnego rodzaju ćwiczenia wykorzystujące ruch);
 2. fizykoterapię (wykorzystuje różnego rodzaju bodźce zewnętrzne działające miejscowo na chory narząd, lub działające na cały organizm; do zabiegów fizykoterapeutycznych zaliczamy np. laseroterapię, elektroterapię, kąpiele lecznicze, krioterapię itp.);
 3. masaż leczniczy oddziałujący na skórę, mięśnie i inne tkanki chorego.

To właśnie te trzy rodzaje zabiegów mamy na myśli najczęściej mówiąc o fizjoterapii http://www.spondylus-rehabilitacja.pl/kontakt/. Jak zatem ma się rehabilitacja do fizjoterapii? Ta pierwsza jej pojęciem szerszym, można powiedzieć, że zabiegi fizjoterapeutyczne są częścią rehabilitacji. W praktyce obydwa pojęcia są używane zamiennie.