Kto zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami?

Istotą zarządzania nieruchomościami jest określenie intencji działania, pozyskanie właściwych środków do zrealizowania wyznaczonych celów. Oprócz tego pozostaje dokładna kontrola nad całym procesem. Warto pamiętać, że zarządzanie nieruchomością jest procesem stałym i długotrwałym. Szczególnie ważna jest jakość i zaangażowanie zarządcy nieruchomości. Nie wystarczy utrzymywać obiektu w dobrym stanie finansowym i technicznym. Konieczne jest także jego stałe usprawnianie, aby z czasem zwiększyć jego wartość finansową.

Właśnie poprawienie procesu zarządzania nieruchomością jest najlepszym sposobem, aby poprawić ich atrakcyjność wśród potencjalnych klientów. Taki proces możemy podzielić na trzy etapy. Pierwszy z nich dotyczy zachowania obiektu w stanie niepogorszonym. Następnie maksymalizujemy dochody. Na koniec zostaje uszanować i liczyć się z potrzebami najemców.

Kim jest zarządca nieruchomości?

Taka osoba musi posiadać właściwą licencję zawodową uprawniającą ją do zarządzania nieruchomością. Jest ona pośrednikiem pomiędzy najemcami a właścicielem nieruchomości. Taki zarządca stara się zapewnić wysoką sprawność użytkowania lokalu. Często musi umieć pogodzić ze sobą sprzeczne wymagania właściciela i najemców. Jednakże jego działania w żadnym wypadku nie mogą być sprzeczne z wymaganiami właściciela nieruchomości. Zanim będzie w stanie spełnić swoje obowiązki, musi dokładnie zapoznać się ze stanem technicznym obiektu w sposób rzeczowy. Chodzi między innymi o ocenę wizualną oraz zweryfikowanie stanu prawnego. Oprócz tego niezbędne będzie rozeznanie rynku oraz analizowanie statusu finansowego.

Zarządzanie nieruchomości jest wymagającym zadaniem. Podejmować się niego powinna wyłącznie osoba wszechstronna posiadająca wiedzę z zakresu wielu dziedzin — ekonomii, nauk społecznych, nauk budowlanych, geodezji, finansów i podatków, czy też prawa. Oczywiście musi także być specjalistą w swoim zawodzie. Dobry zarządca potrafi współpracować z właścicielem nieruchomości, jej użytkownikami albo też szerokim gronem fachowców. Kontakt z tymi ostatnimi jest niezbędny, jeśli chcemy zapewnić sprawne funkcjonowanie procesu zarządzania nieruchomościami. Przy ocenie efektywności zarządcy, brane są pod uwagę taki czynniki jak jego pozycja i czas funkcjonowania na rynku oraz opinie innych klientów o jakości jego usług i profesjonalizmie. Również zakres świadczonych usług i ich ceny są istotną kwestią, gdy chcemy kogoś wynająć do zarządzania nieruchomością.

Polecamy również:

Jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości?

Musi realizować przyjęty plan zarządzania i strategię działania. Przyjmuje i wprowadza najemców do lokalu i jednocześnie musi zadbać o utrzymywanie i kontrolę dokumentacji. Do jego obowiązków należy także realizacja i kontrola przyjętego budżetu operacyjnego oraz księgowości. Opracowuje także sprawozdania z jego realizacji, analizy opłacalności inwestycji i remontów i regularnie przesyła raporty właścicielowi nieruchomości. Efektywny zarządca będzie w stanie zredukować koszty eksploatacyjne i w miarę potrzeby pozyskiwać środki na osiąganie założonych celów. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych to zarządca musi nadzorować cały proces. Oprócz tego dostarcza usługi o charakterze doradczym oraz te związane z procedurami utrzymania poziomu technicznego nieruchomości. Na szczególną uwagę zasługuje prowadzenie badań rynku i akcji reklamowych, które pozwolą zwiększyć wpływy z nieruchomości. Podsumowując, rolą zarządcy jest sprawowanie zarządu w dobrze pojętym interesie właściciela i przestrzegając prawidłowych zasad. 

Jak wygląda umowa o zarządzaniu nieruchomością?

Zarządzanie nieruchomościami opiera się na konkretnych regułach i zasadach, które pozwalają zarządcom na efektywne wykonywanie swojej pracy. Ich dokładne zadania są wyszczególnione w umowie o zarządzaniu. Jest to rodzaj dokumentu, który określa zakres usług świadczonych przez zarządcę i jest zawierana pomiędzy nim a właścicielem nieruchomości lub ewentualnie wspólnotą mieszkaniową. Możemy wyróżnić trzy typy takich umów. Pierwszy z nich to umowa podstawowa, w której znajdują się wyłącznie najważniejsze informacje. Chodzi między innymi o wysokość honorarium zarządcy o zakres obowiązków. Wszelkie koszty eksploatacji są ponoszone przez właściciela lokalu. Może się on tym zająć osobiście albo uprawnić zarządcę do działania w jego imieniu. W przypadku umowy wynikowej osoba zarządzająca nieruchomością otrzymuje wszystkie uzyskane z niej dochody. Służą do regulowania wszelkich wydatków, a z nadwyżki pokrywane jest honorarium zarządcy. Z kolei do właściciela trafia wyłącznie pozostała różnica. Umowa zarządzania nieruchomością typu inwestycyjnego pozwala zarządcy na zachowanie całości dochodów. Musi on jednak ponosić wszelkie koszty związane z eksploatacją oraz inwestycjami związanymi z daną nieruchomością. Jego wynagrodzenie stanowi różnica, która pozostanie po uregulowaniu wszelkich należności. Oczywiście często spotykamy się z umowami, będącymi mieszanką różnych elementów.