Co to jest reklama podprogowa?

Co to jest reklama podprogowa?

Co to jest reklama podprogowa? Wiadomości podprogowe są umieszczane w reklamach, jako ukryte słowa lub obrazy. Takie podświadome bodźce mogą wpływać na zachowanie, poznanie i postawę. Wiadomości podprogowe, zwane także wiadomościami ukrytymi, są zaprojektowane tak, aby przemieszczać się poniżej normalnych granic percepcji. Czasami reklama podprogowa nie jest dobrze wykonanym obrazem ani iluzją wizualną. Czasami określony produkt jest obecny w tle, co nie jest oczywiste. Nazywa się to lokowaniem produktu. 

Przykładem jest sytuacja, gdy określone produkty lub miejsca są wielokrotnie prezentowane w programach telewizyjnych lub filmach. Reklama podprogowa jest wykonywana dobrze, jeśli widz po odkryciu ukrytego przekazu jest z siebie trochę dumny, a nawet czerpie radość ze sztuczki reklamy. Wspaniałą rzeczą w tych ukrytych wiadomościach jest to, że jeśli są dobrze wykonane, mogą się opłacić i doprowadzić do najbardziej zapadających w pamięć reklam do tej pory.

Co to jest reklama podprogowa?

Dziś reklama, jako jeden z elementów składowych kierunków marketingowych nabiera coraz bardziej złożonej struktury. W efekcie rośnie priorytet stosowania metod psychologii w reklamie. To determinuje zasadność rozważenia kwestii podświadomego wpływu reklamy na konsumenta. Obecnie istnieje wiele książek i czasopism poświęconych zagadnieniom psychologii w reklamie. Niemniej jednak przyspieszenie tempa rozwoju rynków, wzrost częstotliwości zmian generacji dóbr wymaga dodatkowego zbadania tego zagadnienia.

Psychologiczne techniki manipulacji

Podświadomą, czyli podprogową reklamę można zdefiniować, jako wizualną, dźwiękową lub inną reklamę, która wpływa na psychikę człowieka i jest nieświadomie przyswajana. Pomimo tego, że podświadoma reklama od ponad pół wieku jest otoczona skandalami i żartami, to chyba bardziej słuszne jest potraktowanie tej kwestii bez zbędnej irytacji. Od czasu do czasu pojawiają się nowe zarzuty wobec przekazów, które działają na podświadomość, zwłaszcza w przypadku filmów. Muzykom zarzucano także próby wpływania na podświadomość ludzi.

Zobacz także:

Jak wpływa reklama podprogowa na umysł odbiorcy?

Co to jest reklama podprogowa?Jeśli reklama podprogowa jest rozumiana, jako komunikaty wysyłane przez reklamodawców w celu zwrócenia naszej uwagi na produkt, to otacza nas ona wszędzie. W końcu w dzisiejszym świecie nasyconym informacjami ogromna ilość spamu dostaje się do naszych mózgów, a filtry świadomości nie zawsze są w stanie to kontrolować. Jednak nie wszystkie komunikaty wpływają na podświadomość subtelnie.

Obecnie wiele sklepów używa muzyki w tle (zwykle jazzu lub muzyki latynoskiej), aby nałożyć na nią ukryte wiadomości, które nie są odbierane przez naszą świadomość. Celem tych wiadomości jest zachęcenie kupujących do zapobieżenia drobnym kradzieżom w sklepach. Wśród wszystkich reklam telewizyjnych, reklam w czasopismach, w tym sensie zamieniają się w reklamę, która oddziałuje na podświadomość.

Sprytne działanie na podświadomość

Reklama podprogowa to praktyka umieszczania sygnału lub wiadomości w reklamie w celu bezpośredniego włączenia informacji o tym przekazie bezpośrednio do podświadomości odbiorcy, bez zauważenia przez jego świadomość Ta sztuczka ma na celu wywieranie silnego wpływu na zachowanie ludzi, aby zmusić ich do zakupu produktów. Jednym z przykładów są ukryte zdjęcia, które migają tak szybko, że nie są wykrywane przez świadomość, ale rejestruje je podświadomość. Dźwięki, które nie są słyszalne dla świadomości, mogą być również używane, jako komunikaty podprogowe. Krytycy reklamy podprogowej uważają, że tego rodzaju komunikaty nie są chronione przez krytyczność świadomej świadomości, co czyni je silniejszymi niż zwykłe komunikaty, które odbiorca może zignorować.

Taka reklama wysunęła się na pierwszy plan w Stanach Zjednoczonych w latach pięćdziesiątych XX wieku, kiedy opublikowano na ten temat wiele książek, ujawniając jego istnienie i wywołując oburzenie społeczne. Jeden z badaczy opisał wyniki eksperymentu, w którym wiadomości z 1957 roku –  pij Coca-Colę i Głodny? Zjedz popcorn – zostały wstawione do nowego filmu na sześć tygodni. Twierdził, że sprzedaż popcornu wzrosła o 57,8 procent w ciągu sześciu tygodni, podczas gdy sprzedaż coli wzrosła o 18,1 procent. W wyniku tego eksperymentu reklama podprogowa została zakazana w Stanach Zjednoczonych w 1958 roku, chociaż później badacz został skazany za fałszowanie wyników.

Pomimo powszechnego przekonania istnieje bardzo niewiele dowodów na poparcie tego, że reklama podprogowa działa. Nawet większość ekspertów zgadza się, że nie ma powodu, by sądzić, że taka reklama w jakikolwiek sposób wpływa na myśli lub działania odbiorcy. Podświadome przesyłanie wiadomości działa najlepiej, gdy łączy się z istniejącym wcześniej pragnieniem. W przypadku, gdy osoba nie doświadcza obecnie żadnej potrzeby lub celu, z którym przekaz podprogowy jest związany, prawdopodobnie nie będzie to skuteczniejsze. Jednak podświadome wpływy nie mogą trwać długo. Efekt ten utrzymuje się średnio przez 25 minut. Po pewnym czasie reklama podprogowa znika z pamięci i przestaje być skuteczna.

English Français Deutsch Español