Co zmienia psychoterapia?

Co zmienia psychoterapia?

Co zmienia psychoterapia? Uczestniczenie w psychoterapii nie tylko pomaga w rozwiązywaniu problemów wewnętrznych, ale także często zmienia spojrzenie na zwykły porządek rzeczy. Specjalista psychoterapeuta często pyta osobę, czy jest gotowa na to, że w trakcie spotkań jej świat może się zmienić. Co zmienia psychoterapia? Można rozstać się z kimś, bo przestaniemy się czuć komfortowo w jego towarzystwie, przestać zgadzać się z narzuconymi decyzjami. Być może zdać sobie sprawę, że wcześniej dążyło się do obcych celów i pragnień.

Co zmienia psychoterapia indywidualna?

Obiektywnym kryterium sukcesu psychoterapii indywidualnej są parametry: depresja, lęk, samoocena. Jeśli stan osoby się poprawił, oznacza to, że pożądany rezultat został osiągnięty. Podejście subiektywne: czy pacjent uważa, że cele postawione przez niego na początku terapii zostały osiągnięte? Są tu pułapki, ponieważ pragnienia w procesie pracy również mogą ulec zmianie. Na przykład osoba przychodzi z prośbą, aby odnieść sukces i zarobić więcej pieniędzy, ale stopniowo zdaje sobie sprawę, że jest to podyktowane potrzebą zdobycia aprobaty, szacunku i miłości. Czuje się niekochana i zaczyna sobie z tym radzić, bo następny krok w karierze nie pomoże.

Czy człowiek może się zmienić po psychoterapii grupowej?

Co zmienia psychoterapia?

W trakcie psychoterapii grupowej  osoba napotyka wiele różnych uczuć i emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Spotykając się z nimi, poznaje ich istnienie w swoim życiu, uczy się je akceptować i rozpoznawać w sobie, daje mu możliwość większej różnorodności. Uznając swoje uczucia, osoba uczy się radzić sobie z nimi bez ranienia siebie. Rozpoznając i akceptując siebie, człowiek uczy się rozpoznawać i akceptować (lub nie akceptować) innych, zmienia styl swojej komunikacji, sposoby interakcji ze światem znacznie się rozszerzają, stają się bardziej zróżnicowane i konstruktywne.

W psychoterapii grupowej istnieje możliwość wypróbowania nowych sposobów komunikowania się z innymi, wypracowania ich, a następnie przeniesienia do życia lub nie. Doświadczenie zdobyte podczas terapii daje dużo siły i energii do codziennego życia. Najbardziej różnorodne jest bezpośrednie wyrażanie swoich myśli, to jest zadawanie niepoprawnych, ale bardzo potrzebnych pytań, to patrzenie prosto w oczy i bronienie swoich granic.

Specjalista psychoterapeuta lub grupa terapeutyczna ma duże możliwości wspierania, zachęcania i identyfikowania nowych zachowań. W trakcie terapii można nauczyć się rozmawiać o sobie, swoim charakterze, swoich przyzwyczajeniach. Można znaleźć w sobie wiele nowych i interesujących: poczucie humoru, stabilność, oryginalność, zmysłowość, naiwność, a także uraza, agresja. I wiele innych rzeczy, które nie są rozpoznawane i odrzucane, które mogą służyć, jako zasób do rozwiązania żadnych problemów życiowych. Psychoterapia grupowa oraz indywidualna jest środkiem, za pomocą, którego można próbować dojść do porozumienia z daną ludzką egzystencją lub ją przywrócić.

Czy psychoterapia to dobry wybór?

Psychoterapia indywidualna https://psychoterapeuta-gdynia.pl/terapia-indywidualna/ nie jest tym, co zakładają na początku pacjenci.To nie jest lekarstwo na chorobę. To nie są wskazówki od mądrego doradcy. To nie są wspólne doświadczenia dobrych przyjaciół.To nie jest nabycie wiedzy ezoterycznej.To nie jest demonstracja komuś jego błędów.To nie jest nowa religia. W psychoterapii nie chodzi o to, co ktoś myśli. Chodzi o to, jak myśli.

Zwraca uwagę na subtelne pozory tego, jak myśli. Odróżnia to, co myśli, od tego, jak myśli. Nie tyle interesuje go szukanie powodów, które wyjaśniają to, co robi, ile znaczenie tego, co robi. Jak żyje się ze swoimi uczuciami, ważne jest podejście do relacji z ludźmi, którzy są ważni. Chodzi o to, do czego dąży się w swoim życiu i jak nieświadomie komplikuje to, aby osiągnąć te cele. Pomaga zobaczyć, że zmiany, do których się dąży, już istnieją w nim w utajonej formie. Daje możliwość zobaczenia i zaakceptowania odbicia czegoś wiecznego, to jest jego esencja. Psychoterapia indywidualna to długotrwały proces, którego celem jest głębokie zmiany w samym sobie, wrażliwości na siebie i na świat, wyobrażeniach o sobie i ludziach, zdolności i umiejętności dokonywania wyborów w różnych sytuacjach życiowych.

Psychoterapia zmienia samego człowieka, a on, ten odnowiony, zmieniony człowiek, po prostu nie może wchodzić w interakcje ze swoim otoczeniem w stary sposób. Wnosi coś nowego do swoich relacji z dziećmi, rodzicami, przyjaciółmi, kolegami. Zadaniem specjalisty psychoterapeuty jest pomoc pacjentowi w przywróceniu równowagi psychicznej, nabraniu pewności siebie, rozwinięciu umiejętności komunikacyjnych oraz nauczeniu radzenia sobie z negatywnymi konsekwencjami stresu psychicznego i emocjonalnego.

Zarówno psychoterapia indywidualna jak i psychoterapia grupowa pomagają w ustaleniu wyboru zawodu, znalezieniu wspólnego języka z dorastającymi dziećmi, wyeliminowaniu nieporozumień w relacjach małżeńskich, przetrwaniu utraty bliskiej osoby. Praca z psychoterapeutą zawsze budowana jest na zasadzie partnerstwa, szacunku do samego siebie i wzajemnego szacunku, dzięki czemu przynosi przyjemność z procesu i rezultatu. Psychoterapeuta nie tylko pomaga i wspiera w trudnym okresie życia, ale także uczy reagowania na takie sytuacje w przyszłości.

Psychoterapia Gdynia – Barbara Wota
Hugo Kołłątaja 12B
81-332 Gdynia
+48 532 361 880
www.psychoterapeuta-gdynia.pl

English Français Deutsch Español