O co walczą frankowicze? – Najważniejsze informacje

O co walczą frankowicze? - Najważniejsze informacje

Problem związany z kredytami frankowymi znany jest od długiego czasu. Niestety mimo tego, że niektóre podmioty podjęły walkę z bankami tuż na początku wybuchu afery to w dalszym ciągu wielu kredytobiorców boryka się ze swoimi zobowiązaniami finansowymi zaciągniętymi we frankach szwajcarskich. Duże zainteresowanie kredytami frankowymi zaczął się w drugiej połowie lat 90. i trwał aż do początku roku 2000. Banki w tym okresie bardzo chętnie udzielały kredytów franków bez odpowiedniej weryfikacji zdolności kredytowej oraz bez informowania kredytobiorców o możliwym ryzyku wzrostu kursu franka szwajcarskiego w następnych latach. Wobec tego kredytobiorcy borykają się z problemem spłaty swoich kredytów już od wielu lat. W niniejszym artykule przedstawimy Państwu kilka kluczowych kwestii odnośnie tego, o co walczą frankowicze?

Kredyt frankowy

Kredyt frankowy jest to kredyt udzielany w walucie obcej, czyli frankach szwajcarskich. Duży popyt na taki rodzaj kredytu rozpoczął się w drugiej połowie lat 90. Niestety jak się później okazało dla wszystkich frankowiczów wzięcie takiego zobowiązania finansowego okazało się druzgocącą decyzją. Kredyt frankowy https://odfrankuj.org/blog/ w tamtych czasach wydawał się na kredytobiorców znacznie korzystniejszą opcją, niż kredyt zawierany w walucie polskiej. Działo się w dużej mierze tak dlatego, ponieważ przy takiej samej zdolności kredytowej była możliwość pożyczania o wiele większej sumy pieniędzy. A jak łatwo można się domyślić, były to kwoty zazwyczaj bardzo duże. Gdyż kredytobiorcy pożyczali pieniądze w większości przypadków na zakup mieszkania, bądź budowę domu. Frankowicze mieli potencjalny spokój ze zbyt dużymi ratami do momentu pojawienia się 2015 roku. Bowiem od tego roku kurs franka szwajcarskiego poszedł w sposób znaczący do góry. Dla przykładu: kredytobiorcy w dniu zawierania umowy płacili za franka szwajcarskiego około 2 złotych, z kolei po 2015 roku musieli zapłacić ponad 5 złotych.

Z jakiego powodu kredyty frankowe wydawały się bardzo korzystne dla kredytobiorców?

Kredyty frankowe wydawały się bardzo korzystne dla kredytobiorców z wielu przyczyn. Można do nich zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak:

  • znacznie niższe odsetki, niż w przypadku kredytu zaciąganego w walucie polskiej
  • kredyty frankowe były dostępne dla osób o niskiej zdolności kredytowej
  • kredyty frankowe charakteryzowały się niższym oprocentowaniem w porównaniu do kredytów zaciąganych w walucie polskiej

Wszystkie te aspekty bardzo kusiły osoby potrzebujące uzyskać kredyt i chętnie się na nie decydowały. Natomiast jak pokazał czas, decyzja taka stała się bardzo dla nich niekorzystna. Początkowo niskie odsetki były gwarantem małej raty miesięcznej takiego zobowiązania finansowego. W związku z tym kredyt we frankach szwajcarskich stawał się o wiele bardziej dostępny dla osób, które nie miały możliwości wzięcia kredytu w walucie polskiej (w takiej ilości, w jakiej by chcieli).

Na czym polega walka frankowiczów z bankami?

Pomoc frankowiczom https://odfrankuj.org/znaczenie-pytan-do-tsue-c-19-20-czesc-2/ w walce z bankami trwa nieprzerwanie już od ponad 15 lat. Chodzi w tej sytuacji przede wszystkim o niedozwolone zapisy w umowie kredytowej, przeliczanie franków szwajcarskich po niekorzystnym kursie, kontrowersyjne naliczanie odsetek, jak również brak zastosowania zabezpieczeń przez zbyt wzmożonym wzrostem kursu franka. Dobra informacją jest jednak to, że sądy stają po stronie pokrzywdzonych. Zapadł w tej sprawie nawet wyrok TSUE, które wyraźnie mówi, że zgodnie z prawem Unii Europejskiej wszelkie niekorzystne zapisy w umowie kredytowej powinny zostać jak najszybciej usunięte, a możliwe jest także w pełni unieważnienie tych umów, jeżeli zmieni to ich charakter. Należy również dodać, że sądy stają po stronie kredytobiorców nie tylko tych, których umowy w dalszym ciągu trwają, ale także tych, którzy już zdążyli spłacić swoje zobowiązanie finansowe.

Co mogą zrobić frankowicze?

Frankowicze w walce z niekorzystnymi kredytami we frankach szwajcarskich mogą zrobić wiele. Należy tutaj wymienić w szczególności takie kwestie jak:

  • skorzystanie ze wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego
  • złożenie stosownej deklaracji odnoszącej się do zaistnienia klauzul niedozwolonych
  • dokonywanie przewalutowania kredytu frankowego

W chwili obecnej szacuje się, że czynnych umów kredytowej w walucie franka szwajcarskiego jest około 500 tysięcy. Natomiast w ciągu ostatnich dwóch lat ich ilość spadła o około 13 procent. Warto także dodać, że wsparciem dla frankowiczów może okazać się w dużej mierze Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców. Chodzi tutaj o takie osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy i znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej. Ustawa ta była od 2015 roku już kilka razy nowelizowana.
Skargi nadzwyczajne składane przez Rzecznika Finansowego
Rzecznik Finansowy sukcesywnie składa coraz większą ilość skarg nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego w przedmiocie umów kredytowych CHF. Głównym zadaniem skargi nadzwyczajnej jest przede wszystkim korygowanie prawomocnych orzeczeń wydawanych przez sądy. Skargę taką wnosi się w terminie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku.

Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl

Odfrankuj.ORG kancelaria frankowa
ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin
532 395 444
www.odfrankuj.org