Ile kosztuje dom opieki seniora?

Ile kosztuje dom opieki seniora?

Ile kosztuje dom opieki seniora? Wiele rodzin boryka się z problemem opieki nad osobami starszymi. Dotyczy to dziadków, rodziców lub współmałżonka, będących w podeszłym wieku, schorowanych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Obarczeni wieloma obowiązkami, w tym zawodowymi i związanymi z wychowywaniem dzieci, nie zawsze znajdujemy dostateczną ilość czasu i sił, aby podołać dodatkowo opiece nad bliskim seniorem.

Tymczasem, wiele z osób starszych wymaga całodobowej opieki, w tym pielęgniarskiej i medycznej. Nie zawsze opieka w domu jest wystarczająca. Rozwiązaniem w tej sytuacji może być dom opieki dla seniora. Jednak podstawową kwestią są koszty. Czy każdego stać na taką placówkę? Ile kosztuje pobyt w ośrodku? Wszystko zależy od rodzaju placówki, jej lokalizacji i standardu.

Państwowy i prywatny dom spokojnej starości

Dom spokojnej starości to placówka oferująca opiekę całodobową nad seniorami. Osoby starsze mogą korzystać z tych placówek w ramach pobytów czasowych lub na stałe. Usługi świadczone przez placówki to zakwaterowanie, zwykle w pokojach (jedno-, dwu-, trzy- lub czteroosobowych), 24 godzinna opieka sprawowana przez personel ośrodka, opieka pielęgniarska i lekarska, rehabilitacja, zajęcia ruchowe i zajęcia warsztatowe. Zakres świadczeń zależy od typu placówki. Dostępne są zarówno placówki państwowe, podlegające lokalnym ośrodkom pomocy społecznej, jak i prywatne. Od rodzaju ośrodka zależy także wysokość miesięcznych opłat za pobyt.

Koszty pobytu seniora w państwowym domu opieki

Ile kosztuje dom opieki seniora?W państwowych domach opieki opłata potrącana z dochodu seniora nie może przekroczyć 70% emerytury lub renty. W przypadku, gdy średni miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza (ogłaszany przez prezydenta lub burmistrza miasta) przewyższa równowartość potrącenia z jego dochodu, różnicę powinna pokryć rodzina. W pierwszej kolejności pod uwagę brany jest współmałżonek, a następnie zstępni (dzieci, wnuki). Takie sytuacje nie należą do rzadkości, bo zazwyczaj świadczenia emerytalno-rentowe są niższe niż ustalone koszty utrzymania. Przykładowo, w 2020 roku średni miesięczny koszt utrzymania w DPS prowadzonych na terenie Warszawy wynosił od 5.289,56 zł do 8.123,47 zł.

Zapewne w niewielu przypadkach dochód z emerytury/renty seniora był w stanie pokryć koszty jego utrzymania. W mniejszych miastach sprawa przedstawia się nieco lepiej, bo koszty utrzymania są niższe, np. w Katowicach wynoszą około 4,7 tys. zł. Zwykle jednak 70% dochodu seniora nie wystarcza na opłacenie całości kosztów. W takich sytuacjach ośrodek wzywa do zapłaty różnicy rodzinę seniora. Ale nie zawsze dochodzi do obciążania członków rodziny. Jeśli ich sytuacja materialna jest trudna, to brakującą część kosztów finansuje gmina.

Dzieje się tak, gdy dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż 300% kryterium dochodowego. Dla osoby samotnie gospodarującej próg ten wynosi aktualnie 2.103 zł, a dla członka rodziny 1.584 zł. Kwota pozostająca do dyspozycji osoby po wniesieniu opłaty nie może być ponadto niższa niż wskazana powyżej. Oznacza to, że członek rodziny seniora będzie zobowiązany uiścić jedynie różnicę pomiędzy kwotą zwolnioną, a wysokością swojego dochodu na osobę.

Zobacz także:

Alternatywa dla państwowych DPS – prywatne domy opieki

Jak widać, państwowy ośrodek dla osób starszych nie jest darmowy. Wprost przeciwnie, koszt pobytu seniora może być spory i obciążać nie tylko pensjonariusza, ale także i jego rodzinę. Do tego trzeba wspomnieć, że otrzymanie miejsca w państwowym DPS poprzedzone jest procedurą kwalifikacyjną, w ramach której konieczne jest dostarczenie m.in. dokumentacji medycznej i zaświadczenia od lekarza rodzinnego o niezbędnej stałej opiece nad seniorem.

Ponadto, przeprowadzany jest wywiad środowiskowy w celu zweryfikowania, czy miejsce w DPS się należy. Nawet jeśli procedura kwalifikacyjna zakończy się pomyślnie, to zwykle długo czeka się na miejsce. Może to trwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Alternatywą dla państwowych DPS są prywatne domy opieki, które niejednokrotnie przewyższają standardem placówki publiczne. Ponadto, w większości z nich miejsca dostępne są od ręki.

Koszty pobytu osoby starszej w prywatnym domu opieki

Panuje opinia, że koszty pobytu w prywatnym domu opieki są wysokie. Rozpiętości pomiędzy stawkami są faktycznie dosyć znaczne. Trudno jest znaleźć dom w cenie poniżej 3,5 tys. złotych miesięcznie. Cena zależy od lokalizacji placówki, zakresu usług, czasu pobytu oraz rodzaju zakwaterowania. Najdroższe są placówki zlokalizowane w atrakcyjnych okolicach dużych miast. Z wysokimi cenami trzeba liczyć się w Warszawie i w miastach ściany zachodniej (m.in. w Szczecinie i Zielonej Górze). Nie bez znaczenia jest również czas pobytu seniora.

Pobyty długoterminowe (powyżej 6 miesięcy) są korzystniejsze finansowo, niż krótkoterminowe. Na wysokość opłaty miesięcznej ma wpływ ponadto rodzaj zakwaterowania. Pobyt w pokojach kilkuosobowych jest tańszy niż w jednoosobowym. Opłaty są również ustalane w oparciu o standard usług. Wiele prywatnych ośrodków oferuje seniorom w cenie pobytu zabiegi rehabilitacyjne i terapeutyczne, czy możliwość korzystania z centrum odnowy biologicznej. W takich placówkach opłaty są na wysokim poziomie. W przypadku ośrodków o najwyższym standardzie i z szerokim zakresem usług opiekuńczych, ceny za miesiąc mogą nawet przekraczać 10 tys. złotych.

English Français Deutsch Español