Kiedy badania geotechniczne gruntu

Kiedy badania geotechniczne gruntu

Kiedy badania geotechniczne gruntu: Bardzo często, kiedy chcemy rozpocząć jakąś inwestycję budowlaną, dowiadujemy się, że konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych gruntu na działce, na której będziemy nasz dom lub inny budynek stawiać. Badania geotechniczne jest to zresztą dość złożone zagadnienie. Warto jest sobie powiedzieć o tym, kiedy potrzebujemy wykonać badania geotechniczne.

Badania geotechniczne – wstęp

Wcześniej wspomnieliśmy o tym, że badania geotechniczne musimy wykonać podczas przeprowadzania inwestycji budowlanej. Jednak jeżeli spojrzymy na temat bardziej ogólnie, to okazuje się, że badania geotechniczne są wykonywane również w innych dziedzinach przemysłu oraz życia. Zaraz obok budownictwa branżą, która najszerzej wykorzystuje różnego rodzaju badania geotechniczne, jest przemysł wydobywczy.

Poszukiwanie złóż surowców mineralnych, prowadzenie dokumentacji złóż, geologia kopalin są to jedne z wielu zadań, które wykonuje dla firmy wydobywczej geolog górniczy. Geologia górnicza jest to dziedzina, która z jednej strony nadzoruje proces wydobycia, a z drugiej strony jest mocno zaangażowania w poszukiwanie złóż, które będą z punktu widzenia ekonomicznego możliwe do eksploatacji.

Czynników, które wpływają na to, że dane złoże jest możliwe do eksploatacji z powodów ekonomicznych, jest naprawdę bardzo dużo i nie będziemy ich tutaj omawiać, ponieważ będziemy chcieli się skupić na badaniach geotechnicznych, które są wykonywane w budownictwie, a w szczególności na działkach budowlanych, przeznaczonych pod domy jednorodzinne, ponieważ dotykają one nas zdecydowanie bardziej.

Wspominając tutaj o geologii złożowej oraz o badaniach złóż surowców naturalnych, chcieliśmy tylko zwrócić uwagę, że badania geotechniczne to nie tylko badania występujące w budownictwie.

Kiedy jest wymagana opinia geotechniczna oraz czym jest opinia geotechniczna?

Kiedy badania geotechniczne gruntuPrzeprowadzanie badania geotechnicznego jest to jakby, pierwszy etap procedury. Natomiast w wyniku tych badań, musi powstać specjalny raport, który bardzo często jest nazywany opinią geotechniczną.

Opinia geotechniczna jest niezwykle istotna, ponieważ daje nam wiele informacji na temat tego, jaka jest nośność gruntu, jaki jest poziom wód gruntowych lub przepuszczalność podłoża i dzięki tym informacjom, możemy podjąć dobre decyzje, chociażby odnośnie do tego, jak duży budynek może na danej działce powstać, jakie powinien mieć fundamenty, a bardzo często również zdarza się tak, że opinia geotechniczna wyklucza powstanie niektórych konstrukcji na danym gruncie.

Oczywiście chroni to inwestora, przed złym zainwestowaniem pieniędzy. Warto tutaj zwrócić uwagę, że obecnie w niemal każdym przypadku budowy domku jednorodzinnego, taka opinia geotechniczna jest wymagana do tego, aby została wydana zgoda na budowę, jednak jeszcze kilka lat temu, nie było to wcale takie popularne i niestety czasami zdarzało się, że wybudowany dom niekoniecznie musiał przejść próbę czasu.

W jaki sposób przeprowadza się badanie geotechniczne?

Badanie geotechniczne przeprowadza się metodami standardowymi, które umożliwiają porównanie wyników badań na poszczególnych działkach i odniesienie ich do pewnych wartości, które są jakby skatalogowane w różnego rodzaju normach budowlanych.

Najczęściej badanie geotechniczne polega przede wszystkim na wykonaniu odwiertów geologicznych, najczęściej na głębokość 1 m i zbadaniu takich pobranych próbek pod kątem składu chemicznego, jak również zawartości wody w pobranych próbkach. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy badanie musi zostać wykonane przynajmniej 2 razy i są to takie sytuacje, kiedy działka leży na takim terenie, na którym istnieje duże podejrzenie, że w zależności od pory roku, lub aktualnych warunków atmosferycznych, poziom wód gruntowych może się dość mocno zmieniać.

Warto tutaj podkreślić, że najczęściej badanie geologiczne lub badanie geotechniczne, nie jest to przykra konieczność, którą musimy wykonać. Jest to badanie, które sprawi, że nasz dom będzie w pełni funkcjonalny.

Przykładem tutaj jest wspomniany przed chwilą poziom wód gruntowych. Jeżeli okaże się, że na przykłady poziom wód gruntowych na działce budowlanej może ulegać dość dużym zmianom, a my nie dokonaliśmy doboru odpowiedniego fundamentu i izolacji, która te zmiany uwzględnia, to się okaże, że nasza piwnica będzie cyklicznie zalewana.

Kiedy powinniśmy zażądać opinii geologicznej o działce budowlanej?

Prawda jest taka, że inwestorzy, którzy chcą budować domki jednorodzinne, nie powinni w zasadzie przejmować się w większości przypadków opinią geologiczną oraz przeprowadzaniem badania geotechnicznego.

Tak naprawdę badanie takie powinno być przeprowadzone na każdej działce, która zostanie zakwalifikowana jako budowlana, ponieważ jeżeli kupujemy działkę bez ważnego badania geotechnicznego, to może się okazać, że tak naprawdę kupiliśmy kota w worku, i to kota, z którym za bardzo nie możemy nic zrobić i którego będzie trudno się pozbyć. Jeżeli kupimy działkę bez ważnego badania geotechnicznego, trudno nam będzie również zażądać zwrotu pieniędzy.

English Français Deutsch Español